ANBI

Stichting Swim to Fight Cancer Eindhoven heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor zijn de donaties aan Stichting Swim to Fight Cancer Eindhoven en donaties door Swim to Fight Cancer Eindhoven vrijgesteld van schenkbelasting. De donaties komen dus via Stichting Swim to Fight Cancer Eindhoven, zonder heffing van schenkbelasting, volledig ten goede aan Stichting Fight Cancer.

Donateurs kunnen ook gebruikmaken van belastingvoordelen met betrekking tot de gedane giften aan Stichting Swim to Fight Cancer Eindhoven.

  • Particuliere donateurs van een ANBI kunnen hun giften onder voorwaarden aftrekken van de inkomstenbelasting. 
  • Ook voor ondernemingen is het mogelijk om hun giften onder voorwaarden af te trekken van de vennootschapsbelasting. 
  • Het RSIN van Stichting Swim to Fight Cancer Eindhoven is 085759261. 

De overkoepelende organisatie, stichting Fight cancer, heeft ook de ANBI status.

De bestuursleden van stichting Swim to Fight Cancer Eindhoven ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.


De financiële verslaglegging over 2017 van stichting Swim to Fight Cancer Eindhoven kunt u hier downloaden.