Visie

Swim to Fight Cancer Nederland biedt een onderscheidend en uitdagend evenement in een verrassend decor, met een sterke en overtuigende boodschap. Daarmee wil Stichting Fight cancer maximale aandacht voor haar missie generen. Het is haar droom om Swim to Fight Cancer jaarlijks uit te breiden naar een andere provincies en steden. Op de langere termijn kunnen we misschien wel in alle provincies van Nederland op dezelfde dag samen de strijd aangaan tegen kanker. Zo kunnen we een astronomisch bedrag voor kankeronderzoek en -preventie ophalen!

Missie

Swim to Fight Cancer is een zwemevenement waarbij deelnemers, alleen of in een team, zoveel mogelijk geld bij elkaar brengen voor kankeronderzoek. Hiermee leveren ze een bijdrage aan de strijd tegen kanker. Samen zetten we ons in voor een wereld waarin kanker geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn. 

Doelstelling

Bij uiteenlopende doelgroepen aandacht en opbrengsten genereren ter bestrijding van kanker. Een zo groot mogelijk deel van de opbrengsten (na aftrek van gemaakte kosten voor het organiseren van het event) van Swim to Fight Cancer komen ten goede aan de stichting Fight cancer. Ons doel is een beweging te creëren tegen kanker door in actie te komen.

Transparantie

Het bestuur van de stichting Swim to Fight Cancer Eindhoven heeft goed nagedacht over een aantal kritische succesfactoren voor het welslagen van het idee. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat we zuiver en integer willen handelen met betrekking tot de grote verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van onze deelnemers, donateurs, sponsoren en de kankerpatiënten.

Met 'transparantie' bedoelen we met name dat de totale opbrengst van Swim to Fight Cancer Eindhoven ten goede komt aan Stichting Fight cancer. Dit gebeurt op de volgende wijze. Swim to Fight Cancer Eindhoven kent twee geldstromen, die gekoppeld zijn aan twee bankrekeningen:
  • Inschrijfgelden en sponsorgelden uit de zakelijke markt, deze worden gebruikt voor de organisatie van het evenement en voor eventuele opstartkosten voor het komende jaar;
  • Donatiegelden, deze komen met aftrek van de transactiekosten ten goede aan Stichting Fight cancer. 
Na afloop van het evenement wordt het totale bedrag van de donaties openbaar gemaakt. 

Visie, missie en doelstelling van Swim to Fight Cancer Eindhoven

Wij sluiten ons volledig aan bij de visie, missie en doelstelling van Swim to Fight Cancer. Daarnaast streven wij er ook naar om deelname aan de zwemsport, juist ook in open water in Eindhoven en omgeving, te bevorderen. Van jong tot oud, van geoefend tot minder geoefend: ga óók zwemmen!